Home

Aantal bezoekers

mod_vvisit_counterVandaag27
mod_vvisit_counterGisteren186
mod_vvisit_counterDeze week213
mod_vvisit_counterDeze maand1596
mod_vvisit_counterAltijd340504

Raamposter bestellen

Heeft u nog geen raamposter ontvangen?

Klik dan hieronder om een gratis raamposter te bestellen:

poster_bestellen_3d

 


Realisatie website:
EZ Webdesign - EaZy to use websites & software
Nut en noodzaak Buitenring door recente wetenschappelijke ontwikkelingen achterhaald. Afdrukken
dinsdag 22 juli 2014 18:42

logo-Huib van Essen-2Volgens onderzoeksbureau CE Delft zijn de scenario’s en verkeersprognoses waarop investeringen in het hoofdwegennet worden gebaseerd, achterhaald en leiden ze tot onrendabele investeringen. De huidige verkeersvraag is veel lager dan in de laagste scenario’s waarmee wordt gerekend, aldus de onderzoekers. De huidige besluiten voor weguitbreidingen zijn gebaseerd op het hoge scenario, waardoor de investeringen ten onrechte een positief economisch effect lijken te hebben.

 

Dit onderzoeksverslag is van belang bij de beoordeling van het project Buitenring Parkstad Limburg, waar al jaren de verhouding tussen de maatschappelijke kosten en baten tot ophef leidt. Zo zou in 2001 tienduizenden banen het gevolg zijn, maar in 2010 kwam de BPL al slechts tot 180 nieuwe banen. Met dit onderzoeksverslag uit 2014 komen ook deze cijfers onder druk: zelfs 180 banen blijkt nog te rooskleurig te zijn.

 

logo-3-autosNatuur- en milieuorganisaties hebben CE Delft vorig jaar gevraagd (website, klik hier) om de geldigheid van de scenario’s in de verkeersberekeningen te onderzoeken. Op basis van literatuur en interviews met experts is een analyse gemaakt van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), de verkeersmodellering en de onderliggende toekomstscenario’s. Ook zijn voor zes MIRT-projecten de aannames achter de maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) geanalyseerd in de studie "Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig?" (klik hier voor de studie, 51 pagina's).

 

 

 

Conclusie van het onderzoek: Gebruikte toekomstscenario’s zijn achterhaald
Onderzoeker Huib van Essen (klik hier, 5 pagina's) schrijft: De meeste plannen voor nieuwe of bredere snelwegen waarvan de uitvoering de komende jaren gepland staat, zijn onderbouwd met hoge scenario’s voor de verkeersgroei van inmiddels ruim 10 jaar geleden. De hoeveelheid verkeer op de Nederlandse wegen is de afgelopen echter jaren veel minder sterk toegenomen dan toen werd verwacht.


Oorzaken zijn onder andere een lage economische groei en een drie keer zo hoge olieprijs als in de WLO-scenario’s. Ook zien we een verzadiging in het autogebruik en de opkomst van Het Nieuwe Werken. (Noot redactie: in Zuid-Limburg speelt daarnaast de vergrijzing en ontvolking een belangrijke rol). Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat deze investeringen zich terug gaan verdienen, ook als de economie de komende jaren weer gaat aantrekken.

 

logo-1autos1De geplande uitbreidingen en verbredingen van snelwegen vragen forse investeringen en hebben vaak negatieve externe effecten op natuur en milieu. Deze kosten worden gerechtvaardigd met de maatschappelijke baten die daar tegenover staan, in het bijzonder het bestrijden van files en de daarmee gepaard gaande reistijdverliezen.

 

Het proces waarin de strategische doelen voor een gebied vertaald worden naar concrete projecten is niet transparant en een logische verkenning van het probleem en de alternatieven ontbreekt vaak. Illustratief is de naamgeving voor projecten, die (zoals bijvoorbeeld de A4) de oplossing al in een bepaalde richting stuurt, terwijl er vaak ook heel andere  oplossingen mogelijk kunnen zijn om gestelde strategische doelen te realiseren. (Noot redactie: zo heette het project rond de bereikbaarheid van Parkstad van meet af aan 'Project Buitenring', waarmee de oplossing al werd ingebakken in de probleemstelling. Parkstad werd in 2001 een gebrek aan Buitenring aangepraat.)


Omdat de toekomstige ontwikkelingen onzeker zijn, bestaan er scenario’s met verschillende aannames voor indicatoren als economisch groei, bevolkingsgroei, olieprijs en verkeersvolumes. De scenario’s waarmee afgelopen jaren is gerekend in de MKBA’s voor MIRT-projecten zijn scenario’s uit 2006, gebaseerd op data uit 2004. Soms is met een nog wat ouder scenario gerekend. De scenario’s zijn inmiddels dus al meer dan 10 jaar oud en de vraag is dan ook terecht of ze gezamenlijk nog een goede weerspiegeling vormen van de bandbreedte waarbinnen de diverse indicatoren zich de komende jaren met grote waarschijnlijkheid zullen ontwikkelen.

 

In de MKBA’s voor MIRT-projecten is afgelopen jaren gerekend met scenario’s voor Welzijn en LeefOmgeving uit 2006 of soms met een nog ouder scenario. Een vergelijking tussen deze scenario’s en de recente ontwikkelingen laat zien dat het verkeersvolume op het hoofdwegennet sinds 2009 ver onder laagste WLO-scenario zit, aldus het onderzoeksrapport.

 

------------------------------------

 

logo-demonstratie 0001Redactioneel commentaar


Met deze inzichten wordt het gevoelen van honderdduizenden burgers in Parkstad bevestigd. De roep is steevast geweest: Buitenring onding. Dat gevoel wordt al sinds 2008 geuit in protestdemonstraties, aktiebijeenkomsten, op websites en niet te vergeten door een nimmer aflantende oppositie in gemeenteraden en PS, van GroenLinks tot PVV. Maar de trein dendert door en de burger draait op voor de kosten.

Laatst aangepast op woensdag 23 juli 2014 09:58