Home

Aantal bezoekers

mod_vvisit_counterVandaag27
mod_vvisit_counterGisteren186
mod_vvisit_counterDeze week213
mod_vvisit_counterDeze maand1596
mod_vvisit_counterAltijd340504

Raamposter bestellen

Heeft u nog geen raamposter ontvangen?

Klik dan hieronder om een gratis raamposter te bestellen:

poster_bestellen_3d

 


Realisatie website:
EZ Webdesign - EaZy to use websites & software
Raad van State vernietigt bestemmingsplan Westerveld Afdrukken
vrijdag 08 augustus 2014 07:46

logo-hamerOp 6 augustus heeft de Raad van State een bestemmingsplan in Drente vernietigd, waarbij een aantal appellanten en de Milieudefensie in het gelijk zijn gesteld. De gemeente had een bestemmingsplan vastgesteld om nieuwe activiteiten mogelijk te maken in de nabijheid van een beschermd Natura 2000-gebied. Daarna is nog een zogenaamd reparatieplan en coördinatieplan door de gemeenteraad vastgesteld om enkele detailzaken verder te regelen. De rechtszaak heeft juridisch-inhoudelijk veel gemeen met de Buitenring Parkstad Limburg.

 

logo-rvs-3rechtersHet bestemmingsplan Westerveld is door de drie staatsraden van de Raad van State vernietigd om een aantal redenen. Het plan biedt onvoldoende zekerheid dat de toegestane nieuwe landbouwactiviteiten geen schadelijke gevolgen zullen hebben voor de nabij gelegen natura 2000-gebieden (Drents-Friese Wold en Dwingelerveld). Integendeel, uit een uitgevoerde Milieu-Effectrapportage van de Grontmij is zelfs gebleken dat het gebruik van gebouwen en overkappingen ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande veestapel zal leiden tot een toename van de ammoniakemissie vanaf het betreffende agrarische bedrijf. Hiermee kan de kwaliteit van de natuurlijke habitat en habitatsoorten verslechteren of kan er een significant effect zijn op de kwalificerende soorten van het Natura 2000-gebied, aldus de Raad van State.

 

logo-westerveld-meerjteDe gemeenteraad had vervolgens een coördinatieregeling opgesteld om tegemoet te komen aan eventuele gevolgen voor de Natura 2000-gebieden. Maar met deze nieuwe "regeling" kan volgens de Raad van State niet op grond van het bestemmingsplan op voorhand worden vastgesteld welk handelen als gebruik in strijd met dat plan wordt aangemerkt. Het plan met zijn "regeling" is in zoverre rechtsonzeker. Daarna kwam de gemeente met een "reparatieplan", maar ook dit plan is door Den Haag met dit vonnis naar de prullenbak verwezen omdat ook dit plan te weinig rechtszekerheid geeft.

 

De Raad van State eist dat er geen onzekerheid bestaat in het nieuwe bestemmingsplan over de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden, en deze zekerheid is niet onweerlegbaar gegeven. Op grond hiervan vernietigt de Raad zowel het bestemmingsplan als het reparatieplan.

 

Lees het vonnis (50 pagina's), relevant is met name paragraaf 50, de beslissing op het beroep van Milieudefensie (klik hier).

 

---------------------------------

 

Redaktioneel commentaar


De zaak Bestemmingsplan Westerveld heeft veel gemeen met het project Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg: Natura 2000-gebieden, overschrijding van normen door nieuwe stikstofemmissies, dreigende aantasting van habitats. In Limburg worden met het BPL-plan de stikstofemmissies verhoogd in kwetsbare gebieden die nu al een te hoge achtergrondwaarde van stikstofdepositie hebben. Limburg komt met allerlei vergezochte compensatiemaatregelen, precies zoals de gemeente Westerveld komt met een gekunstelde "coördinatieregeling" en een "reparatieplan". Maar neemt de Raad van State daar genoegen mee?

 

In mei dit jaar heeft het Europese Hof van Justitie aangegeven zeer zwaar te tillen aan de bescherming van Natura 2000-gebieden. Europa eist dat overheden met betwiste nieuwe plannen boven alle twijfel aangeven dat kwetsbare habitats niet geschaad zullen worden door het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Europa accepteert geen onzekerheidsmarge hierbij. Dat is het antwoord op een prejudiciële vraag die de Raad in 2013 had gesteld aan Luxemburg (klik hier). Hoewel Den Haag met dit vonnis nu niet met zoveel woorden verwijst naar het arrest van het Europese Hof, lijkt zij wel streng te handelen. Daarmee is het vonnis in de geest van het arrest uit Luxemburg.

 

"Dit is zeer teleurstellend" aldus beleidsadviseur Roel Visser van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (klik hier).

 

logo-vrachtwagen-amstenrade kopieIn hoeverre zal de Raad van State even consistent zijn bij haar vonnis over de BPL, een vonnis in de bodemprocedure dat eind dit jaar wordt verwacht? Staatsraad Theo van Sloten is zowel voorzitter van de Raad bij het bestemmingsplan Westerveld als bij het inpassingsplan BPL.

 

Het feit dat de provincie Limburg alvast met veel vertoon, feestelijke openingen, reclameborden en archeologische rondleidingen gedeelten van de ringweg is gaan aanleggen, doet niet af aan de opdracht aan de Raad van State. De Raad beoordeelt uitsluitend de plannen zoals die voorlagen op het moment dat Provinciale Staten hun besluit namen midden 2012. Wat daarna allemaal is gebeurd, doet in de rechtszaal niet ter zake. Al rijden er nog zoveel rode vrachtwagens rond in Hoensbroek en Amstenrade, het laatste woord is niet gezegd.

 

En het laatste woord in het dossier Westerveld was: vernietiging van zowel het bestemmingsplan, het reparatieplan als de coördinatieregeling.

Laatst aangepast op zaterdag 09 augustus 2014 16:57