Home

Aantal bezoekers

mod_vvisit_counterVandaag27
mod_vvisit_counterGisteren186
mod_vvisit_counterDeze week213
mod_vvisit_counterDeze maand1596
mod_vvisit_counterAltijd340504

Raamposter bestellen

Heeft u nog geen raamposter ontvangen?

Klik dan hieronder om een gratis raamposter te bestellen:

poster_bestellen_3d

 


Realisatie website:
EZ Webdesign - EaZy to use websites & software
Raad van State voegt beroepsprocedures samen Afdrukken
vrijdag 22 augustus 2014 07:48

logo-rechterDe Raad van State heeft laten weten de beroepsprocedure tegen de beoogde verdieping van de Buitenring bij Vaesrade gelijktijdig te willen behandelen met de bodemprocedure tegen de Buitenring. In beide procedures staan dezelfde ecologische en hydrologische gevolgen van de BPL voor het Natura 2000-gebied Kathagerbeemden/Geleenbeekdal ter discussie. De provincie heeft de Raad een brief gestuurd met het verzoek beide zaken te 'ontkoppelen'.

 

 

logo-vaesrade-ruiterpadAls onderbouwing voert de provincie aan dat het gelijktijdig behandelen van beide zaken zou leiden tot "onevenredige maatschappelijke kosten". Klik hier voor de brief van de landsadvocaat aan de Raad van State, d.d. 21 juli 2014.

 

In een brief aan PS laat de gedeputeerde weten: De voeging van beide procedures houdt in dat een eventuele zitting in het kader van het inpassingsplan hoogstwaarschijnlijk pas op z'n vroegst begin november 2014 zal plaatsvinden. De uitspraak is dan eind 2014, eventueel begin 2015 te verwachten. Klik hier voor de brief van GS aan Provinciale Staten, d.d. 21 augustus 2014.

 

------------------------------


logo-vaesrade-boerenveld kopieRedaktioneel commentaar

De brief waarmee de landsadvocaat probeert de Raad van State onder tijdsdruk te zetten stamt uit juli. De statenleden worden nu eind augustus daarover geïnformeerd. Kennelijk heeft de Raad tot dusver geen aanleiding gezien om haar planning te wijzigen. Eerder heeft de Raad haar onafhankelijke adviseur, de stichting Advisering Bestuursrechtspraak StAB, ingeschakeld om een deskundigenoordeel te vellen over de problematiek rond dit Natura 2000-gebied. De StAB is verzocht in oktober haar rapportage in te leveren.

 

StAB

Het advies van de StAB is niet alleen van belang voor de beroepen tegen de verdiepte aanleg bij Vaesrade, maar ook voor de beroepen tegen de aanleg van de BPL op maaiveld hoogte bij Vaesrade. Het gaat om hetzelfde wegtracé vlak naast, en door, het beschermde natuurgebied. Proceseconomisch is er veel voor te zeggen om, zoals de Raad dat doet, de hele affaire rond Kathagerbeemden/Geleenbeekdal in één keer af te handelen. In de rechtszaak BPL van 2010 was de ecologie ter plaatse ook al inzet van fel debat in de rechtszaal tussen de provincie en de eigenaar, de Vereniging Natuurmonumenten. Het leidde toen nog niet tot een definitief oordeel over dit wegdeel omdat het inpassingsplan volgens de Raad inhoudelijk te gammel was om een definitief oordeel te vellen over stikstofdepositie. De beweringen van de provincie dat het allemaal wel goed zat met die stikstofdepositie werden in het plan volgens de rechtbank niet hardgemaakt. Om deze reden werd het hele inpassingsplan in 2011 vernietigd. Eind 2011 bleken bij nader provinciaal onderzoek de stikstofnormen inderdaad zwaar te zijn overtreden in het eerste inpassingsplan uit 2010. Dat hadden de rechters dus goed gezien.

 

'Ontkoppelen'

Als de rechtbank de twee rechtszaken inderdaad ontkoppelt, en in de ene rechtszaak (de bodemprocedure) roept dat het wel goed zit daar bij Vaesrade, en in de daaropvolgende rechtszaak over de verdiepte aanleg roept dat het hartstikke fout zit daar bij Vaesrade, is dan niet de provincie de eerste die zal roepen: "Onbegrijpelijk! Onbegrijpelijk!" Huilie, huilie. Is de provincie dan mans genoeg om ook publicitair de twee zaken te "ontkoppelen" en haar verlies te nemen, of zien we dan zwaar aangezet slachtoffergedrag? En zal de goedkeuring van Vaesrade uit de bodemprocedure niet een geweldige trofee voor de landsadvocaat zijn tijdens de tweede rechtszaak? Met zwier en zwaai wordt dit uitgespeeld. In hoeverre zal de Raad van State dan spijt hebben van het meegaan in het verzoek van de landsadvocaat om de zaken vooral uit te smeren in de tijd? Uitsmeren waardoor de openstelling van de ringweg nog langer op zich zal laten wachten. Of anticipeert de landsadvocaat al op de onvermijdelijke vernietiging in de bodemprocedure: kom op met die nekschot?

 

De ringweg kan pas in gebruik worden genomen als die volledig af is en dus wanneer beide rechtszaken in het voordeel van de provincie zijn beslecht. Het idee dat ontkoppelen leidt tot een snellere ingebruikname is onzin; door ontkoppelen duurt de hele rechtsgang langer. Waar is de provincie mee bezig? Gelooft zij niet meer in het functioneren van de hele weg als aaneengesloten ringweg, is haar denken al veranderd in denken over  lokale verkeersstroken in overleg met de gemeenten, de zogenaamde 'no-regret weggedeelten'?

 

'Maatschappelijke kosten'

In de brief van de landsadvocaat zien we dat hij op geen enkele wijze de "maatschappelijke kosten" onderbouwt, want hier draait het kennelijk om als we de provincie mogen geloven. Dit is vreemd, daar waar mr Besselink voor andere zaken rond de BPL de Raad van State overlaadt met gigabytes documenten, tekeningen en nota's van adviesbureaus. Hij laat het slechts bij de insinuatie: het handelen van de rechtbank zou leiden tot "kosten".

 

logo-contract compressed kopieHoe zit dat met die kosten, en wie heeft die veroorzaakt en op welke wijze? Centraal staat hierbij dat gedeputeerden Ger Driessen (CDA) en Bert Kerstens (PvdA) eind maart 2010 overhaast een wurgcontract afsloten met de aannemer MNO Vervat, daags voordat de Raad van State haar eerste uitspraak zou doen in een voorlopige voorzieningzaak. Dit staaltje (wan)bestuur heeft geleid tot "maatschappelijke kosten". Men had kennelijk niet het fatsoen een dag te wachten met het tekenen van een contract. In een televisieuitzending van de VPRO zei Driessen een jaar later dat het de bedoeling was het project tot een onomkeerbaar proces te verheffen, nog voordat de rechters hun werk kunnen doen. Bewust zetten de gedeputeerden iedereen klem. En nu worden de gevolgen hiervan op het bordje van de rechters gelegd: de rechterlijke macht en niet de uitvoerende macht wordt door de provincie publiekelijk verantwoordelijk gesteld voor de "maatschappelijke kosten": de rechtbank als zwartepiet.

 

Handige jongens bij de provincie. Wat doen de rechters? De slag om gezichtsverlies is begonnen.

Laatst aangepast op woensdag 27 augustus 2014 12:03