Home

Aantal bezoekers

mod_vvisit_counterVandaag27
mod_vvisit_counterGisteren186
mod_vvisit_counterDeze week213
mod_vvisit_counterDeze maand1596
mod_vvisit_counterAltijd340504

Raamposter bestellen

Heeft u nog geen raamposter ontvangen?

Klik dan hieronder om een gratis raamposter te bestellen:

poster_bestellen_3d

 


Realisatie website:
EZ Webdesign - EaZy to use websites & software
Tussentijdse rapportage Buitenring aan PS Afdrukken
woensdag 16 juli 2014 14:33

logo-BPL3 cIn een tussentijdse rapportage meldt de provincie op 9 juli aan PS dat het project Buitenring een fase ingaat, waarin ze door externe factoren te maken krijgt met een aantal onzekerheden wat planning betreft. Denk daarbij aan uitstel van de regelgeving PAS, het uitstel van de uitspraak van de Raad van State (verwachting eind 2014), de keuze van de gemeente Kerkrade om met alle voorbereidende werkzaamheden te wachten tot na de uitspraak van de Raad van State en enkele gronddossiers die (mede daardoor) nog niet zijn uit onderhandeld.

 

De provincie had PS toegezegd om voor het zomerreces de consequenties hiervan in beeld te brengen met een informerend stuk. In de rapportage staan niet alleen de consequenties voor het aspect tijd, maar ook wat een langere doorlooptijd voor het aspect geld betekent. Daarbij is en blijft het uitgangspunt dat het budget niet hoger wordt dan is afgesproken, aldus de provincie.

 

Lees het hele document (16 pagina's), klik hier.

 

---------------------------

 

Redaktioneel commentaar

 

In de brief aan de statenleden lijkt de provincie wens en werkelijkheid door elkaar te halen. In hoeverre worden de statenleden hiermee juist geïnformeerd?

 

1. De weg wordt nu incrementeel in stukjes aangelegd, waarbij eventueel nieuwe plannen moeten worden gemaakt als de Raad van State het project over enige maanden vernietigt. Op welke wijze kan de provincie desondanks binnen haar budget blijven? Als je alles in één keer doet, is het toch goedkoper dan er deelprojectjes van te maken zoals nu? Er ontstaat toch een omvangrijke begrotingspost onder de noemer 'meerwerk', zogenaamd 'onvoorzien'? Wat is zo onvoorzien aan het PS-besluit om no-regret weggedeelten alvast aan te leggen, vooruitlopend op de bodemprocedure in Den Haag? Zouden statenleden werkelijk gaan slapen nadat ze via dit document in slaap worden gesust?

 

2. Nergens in de rapportage wordt gewezen op het arrest van het Europese Hof van Justitie over de prejudiciële vragen die de Raad van State aan Luxemburg heeft gesteld. Men doet kennelijk alsof deze vragen geen enkele invloed zullen hebben op het Buitenringproject. Het arrest wordt in het schrijven aan de statenleden niet eens genoemd. Zie ook ons eerdere artikel hierover (klik hier): "Europees Hof van Justitie volgt advies advocaat-generaal".

 

3. Nieuwe wetgeving PAS: niets aan de hand?

Op pagina 5, derde alinea, schrijft de gedeputeerde:

 

brunssummerheide4 compressed"De (nieuwe wetgeving) PAS maakt immers de realisatie van de Buitenring mogelijk, waarbij ontwikkelruimte blijft bestaan ten aanzien van de Natura 2000-gebieden Geleenbeekdal en Brunssummerheide.

 

Eind 2013 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken aangegeven dat de PAS naar verwachting in de zomer van 2014 van kracht zal zijn. Begin dit jaar is dit bijgesteld en is aangegeven dat het streven is dat de PAS nog dit jaar van kracht zal zijn. Gevolg hiervan is dat een verzoek om gedeeltelijke opheffing van de schorsing van het PIP 2012 gerelateerd aan de PAS ook pas na de zomer 2014 mogelijk wordt. Gezien het feit dat wij een definitieve uitspraak van de Raad van State over het PIP 2012 eind 2014 (planningsdatum 1 januari 2015) verwachten, is de kans groot dat de uitspraak van de Raad van State er eerder zal zijn dan dat de PAS in werking is getreden."

 

Ook met de geruststelling dat de nieuwe wet PAS de aanleg van de Buitenring mogelijk maakt, gaat de provincie voorbij aan het arrest van het Europese Hof van Justitie, een arrest dat zich uitdrukkelijk uitspreekt over ideeën die ten grondslag liggen aan de PAS. Europa staat negatief ten aanzien van die veronderstellingen van Nederlandse overheden, en benadrukt dat de zogenaamde ADC-toets doorlopen moet worden voordat zwaar beschermde natuurgebieden aangetast mogen worden, al dan niet met compensatiemaatregelen. Zie ook ons eerder artikel hierover, klik hier: "Staatssecretaris informeert Kamer over PAS na uitspraak Europese Hof".

 

Evenmin maakt de provincie gewag van het feit dat de kritische depositiewaarde van stikstof (achtergrondwaarde) ter plekke van de betrokken Natura 2000 gebieden zo hoog is dat de PAS niet voor extra ontwikkelruimte kan zorgen, Dit volgt uit de metingen en berekeningen van de eigenaar van het gebied, de Vereniging Natuurmonumenten. Dit zal ook gelden voor de aanleg van de Buitenring ter plaatse. Geen woord, geen twijfel in het provinciaal document. Natuurbeschermers en hun inhoudelijke inbreng worden in toenemende mate politiek gemarginaliseerd en weggezet. Feit blijft dat alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming tezamen in 2013 circa 3,7 miljoen leden hebben (klik hier); dit is 23% van de bevolking. Dit is geen kleine club van wereldvreemde dagdromers maar een substantiëel deel van onze samenleving.

 

De Raad van State moet zich nog uitspreken over een aantal zaken naar aanleiding van het Europese arrest. Het lijkt wel alsof de provincie in dit stadium een technisch rookgordijn opwerpt voor statenleden in de discussie. Kunt u het nog volgen? En rekent men zich rijk?

Laatst aangepast op woensdag 23 juli 2014 10:15